Hướng dẫn chuyển đổi ngôn ngữ Zoom Meeting

Hướng dẫn chuyển đổi ngôn ngữ Zoom trên Windows,iOS, Android

Trên máy của bạn Android và iOS, ngôn ngữ của Zoom được xác định bởi ngôn ngữ hệ điều hành mặc định.

1. Trên iOS

Trên iOS, ngôn ngữ của Zoom được xác định bởi ngôn ngữ hệ điều hành mặc định. Để thay đổi ngôn ngữ trong Zoom, bạn sẽ cần thay đổi ngôn ngữ hệ điều hành.

Để thay đổi ngôn ngữ hệ điều hành

1. Mở Cài đặt  trên thiết bị iOS của bạn.

2. Cuộn xuống và nhấn General

3. Cuộn xuống và nhấn Language & Region

4. Nhấn iPhone/iPad Language

5. Chọn ngôn ngữ bạn muốn.

6. Nhấn Done.

Ngôn ngữ cho thiết bị của bạn hiện đã được thay đổi. Sau khi khởi động lại, Zoom sẽ sử dụng ngôn ngữ mới.

2. Trên Android

Trên Android, ngôn ngữ của Zoom được xác định bởi ngôn ngữ hệ điều hành mặc định. Để thay đổi ngôn ngữ trong Zoom, bạn sẽ cần thay đổi ngôn ngữ hệ điều hành.

Để thay đổi ngôn ngữ hệ điều hành

1. Mở Cài đặt  trên thiết bị Android của bạn.

2. Nhấn Ngôn ngữ và Nhập liệu .

3. Nhấn vào ngôn ngữ mới.

Zoom sẽ tự động sử dụng ngôn ngữ mới.

3. Trên Windows

1. Chọn ^  trong thanh tác vụ Windows.

2. Nhấp chuột phải vào biểu tượng Zoom trong khay thông báo.

3. Di chuột qua Switch Languages .

4. Chọn ngôn ngữ mong muốn.

Zoom sẽ khởi động lại và bạn sẽ cần phải đăng nhập lại.

Leave a Reply